Så skapade IT-företaget en grön vagnpark: “Vi ser enbart fördelar”

Minskat klimatavtryck och lägre totalkostnad. För IT-företaget Advania har omställningen till en grönare vagnpark, det vill säga fler tjänstebilar med lågt koldioxidutsläpp, bara inneburit fördelar.

“Den här processen driver sig själv. Nästan alla är intresserade av att gå över till en eldriven bil, och de som redan tagit steget kan inte tänka sig något annat.”

Magnus Wemby
HR-chef på Advania

IT-företaget Advania erbjuder IT-tjänster till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 700 medarbetare på 14 lokalkontor. För Advania står hållbarhetsarbetet högt på agendan – ur alla perspektiv. Företaget har satsat på att ha både kunskapen och verktygen för att kunna ta en roll som strategisk hållbarhetspartner för sina kunder.

“Men eftersom vi inte äger våra egna fastigheter har vi små möjligheter att påverka vår egen miljöpåverkan annat än vid de resor vi gör. Och vår verksamhet bygger mycket på att både våra säljare och konsulter åker runt och träffar kunder, så det har stor inverkan på våra klimatavtryck,”
berättar Magnus Wemby.

En successiv omställning
2009 inledde Advania sitt samarbete med Autolease – ett av marknadens ledande leasingbolag.

“Advania ville jobba med en aktör som är specialist på bilar, någon som har större förståelse för våra behov och kan skapa en bättre lösning, både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv” berättar Magnus Wemby.

Och det fick Advania i samarbetet med Autolease. Successivt har IT-företaget förändrat och förnyat sin vagnpark – från fossildrivna fordon till eldrivna bilar med lägre koldioxidutsläpp, max 60 gram koldioxid per kilometer. Idag består Advanias vagnpark av 60 procent laddbara bilar. En tredjedel av dessa är nollutsläppsbilar som drivs enbart av el.

“Vi har inte forcerat vår omställningsstrategi utan undan för undan fasat ut bensin- och dieselbilar till förmån för mer miljövänliga alternativ,” säger Magnus Wemby.

Hur har mottagandet varit bland förarna?
“Enbart positivt. Den här omställningen driver sig naturligt. I nuläget vill 88 procent av våra förare köra en bil som helt eller delvis drivs av el. De som redan tagit steget kan nu inte tänka sig något annat.”

Lägre totalkostnad per månad
För att ytterligare skynda på utvecklingen erbjuder Advania sina tjänstebilsförare så kallade konceptbilar – mer avancerade elbilar som har en högre inköpskostnad. Det låter som en dyr affär för företaget, men är det inte.

Fördelarna för verksamheten:

 • Attraktivare restvärden på miljöbilar
 • Klimatbonus på 10 000-70 000
 • Lägre sociala avgifter (och lägre förmånsvärde)
 • Möjligheter på företaget
 • Minskade kostnader för drivmedel
 • Bättre CO2-värden för vagnparken

Fördelar för de anställda:

 • Minskad klimatpåverkan
 • Tydlig överblick över de mest miljövänliga bilarna
 • Lägre förmånsvärde
 • Minskad kostnad för drivmedel
 • Möjlighet till laddbox i hemmet via samarbetspartner
 • Laddbricka från samarbetspartner
Quote

“Totalkostnaden per månad, allt inkluderat, blir inte högre för föraren. Och för företaget går det ungefär jämnt ut, men då vinner vi på att våra totala koldioxidutsläpp minskat”

Magnus Wemby
HR-chef på Advania

Gemensamma stormöten
Varje kvartal har Advania och Autolease gemensamma stormöten. Då går man tillsammans igenom hur vagnparken ser ut i dagsläget, vad som går att effektivisera och hur behoven ser ut framåt.

Vi inleder alltid en kunddialog med en ordentlig behovsanalys och nulägesgenomgång. Denna process är en självklar bas för hela relationen mellan kund och leverantör. Vi blir tillsammans partners på en ”grön resa”, där vi ständigt föreslår förändringar och sätter gemensamma mål, berättar Patric Lindman, kundansvarig för Autolease hos Advania.

Och hur fungerar samarbetet med Advania? Vi har ett väldigt bra samarbete. Vi hörs i princip varje vecka, ibland varje dag. De kommer med frågor och förslag som gör att vi tillsammans utvecklar vårt erbjudande.

Överblick i realtid

Advania har även tillgång till ett webbaserat administrationsverktyg där de i realtid får en blick över sin vagnpark – vem som kör vad, när avtalen löper ut, statistik över kostnader, koldioxidutsläpp med mera.

Finns det inga nackdelar eller hinder för att ställa om till en grönare vagnpark?
“Inte hinder kanske, men utmaningar. Det är viktigt att samhällets totala elförsörjning säkras samt att infrastrukturen för laddning och räckvidden för laddhybrider fortsätter att utvecklas. Idag funkar det bra att köra eldrivet i större städer men för säljare ute i landet som kör långa sträckor är det här en utmaning” säger Magnus Wemby.

Hur löser ni laddfrågan i stort?

“Vi gör allt för att skapa bästa möjliga laddmöjligheter för våra medarbetare. Framför allt jobbar vi aktivt för att skapa så många laddstolpar som möjligt vid våra kontor. Dessutom utrustas våra förare med laddbrickor för att det ska vara så enkelt som möjligt att ladda efter vägarna”
säger Magnus Wemby.

“Dessutom har vi samarbete med Mer (tidigare Bee) för att alla förare enklare ska kunna skaffa och installera laddbox i hemmet, samt med OKQ8 och deras partner Eon för smidigare laddning efter vägarna” inflikar Patric Lindman.

Fakta – Det här är Greenlease

Autolease har skapat ett erbjudande för att det ska vara så enkelt som möjligt för företag att fatta miljövänliga beslut.

“Många kunder blir överraskade när de genom Greenlease-konceptet ser att det går att leasa en dyrare bil med ny miljöteknik till en lägre totalkostnad än om man väljer en fossildriven bil” berättar Patric Lindman.

FAQ

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på Autolease Automails här.

Prenumerera
FAQ

Hitta svaren på dina frågor

Har du en fråga till oss eller om oss? Det finns en stor chans att du hittar svaret här.

Vanliga frågor
2023 © DNB - All rights reserved