Eldriven fordonsflotta en framgång: “Det handlar om att våga”

Med en klimatneutral verksamhet till år 2030 som ambitiöst mål är omställningen till en eldriven fordonsflotta en viktig pusselbit för Elis Textil Service, Europas största företag inom textil- och hygienlösningar. Vi jobbar målmedvetet och strukturerat med att öka andelen elbilar i vår fordonsflotta, säger inköpschefen Patrik Nyholm, som valt Autolease till sin samarbetspartner i sitt skandinaviska miljöarbete.

“Textilkonsumtionens ständigt ökande klimatavtryck beräknas utgöra en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser vid seklets mitt. Vår affärsmodell förlänger livet på plagg och textilier, minskar onödig nyproduktion och är bättre för klimat och miljö.”

Patrik Nyholm
Inköpschef hos Elis Sverige

Utvidgat samarbete

Hållbarhet är med andra ord inskrivet i företagets DNA. 2019 tog man ännu ett steg och beslutade om en hållbarhetsstrategi baserad på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Till 2030 ska Elis Sveriges verksamhet vara klimatneutral och till 2035 ska man ha nettonollutsläpp genom hela värdekedjan. På tvättanläggningarna, som finns spridda över hela landet, övergår man till biogasol, pellets och flisbaserad energi där möjligheten till de investeringarna finns.

Med en fordonsflotta på omkring 550 fordon så är transporter är en stor del av verksamheten. När företaget skrev sitt första avtal med Autolease 2015 var alla fordon fossildrivna, men i dag är omkring 13 procent elbilar och 15 procent laddhybrider. I så stor utsträckning som möjligt körs dieseldrivna fordon på fossilfri HVO 100. Att man valde Autolease som samarbetspartner har flera orsaker:

“Totalkostnaden är så klart alltid viktig, men samtidigt är det avgörande att ha en partner som kan bistå med råd och hitta lösningar som fungerar i hela Sverige. Och det har fungerat så bra att vi nu även har utvidgat vårt samarbete till Elis verksamhet i Norge och Danmark. Även i våra grannländer är Autolease en viktig samarbetspartner i vår gröna omställning”
fortsätter Patrik.

I Danmark kommer en tredjedel av Elis tjänstebilar att vara laddhybrider vid årets slut och därefter kommer man att börja byta till elbilar. För de större bilarna är en konvertering till HVO 100 på gång. I Norge är nästan alla fordon laddhybrider och övergången till elbilar är inledd, liksom för företagets skåpbilar.

Mer än bara leasa ut bilar
Autolease uppdrag består i mycket mer än att bara leasa ut de bilar som kunden önskar. “Vi arbetar mycket med rådgivning och håller koll på vad som händer ute på marknaden – och det händer väldigt mycket just nu. Vi gör också återkommande kostnadsanalyser,” förklarar Magnus Berggren, kundansvarig för stora konton hos Autolease.

Om Elis
Elis affärsmodell bygger på att man hyr ut textilier till verksamheter som verkar inom bland annat industrin, vården, hotell- och restaurangbranschen. Elis hämtar, tvättar, lagar och levererar textilier i ett cirkulärt flöde.

Quote

“Vi har en tät dialog med Autolease. Just nu är det som en konsekvens av pandemin och omvärldssituationen, stora leveransproblem, och då hjälper Autolease oss att hitta lösningar. Emellanåt känns det som om Magnus är en del av företaget.

Patrik Nyholm
Inköpschef hos Elis Sverige

Bättre överblick och ökad räckvidd

En stor hjälp i Elis arbete mot nollutsläpp är den månatliga statistik företaget får från Autolease. Här ser man exakt hur många kilowattimmar som laddats under den gångna månaden, liksom hur många liter HVO 100 respektive bensin och diesel som tankats. Men det finns också vissa utmaningar med att ställa om till eldrivna fordon, exempelvis bilarnas batterikapacitet.

“Är du säljare klarar du en dagsetapp med dagens räckvidd. Men när du fyller en distributionsbil med maxlast minskar räckvidden. Då klarar du inte dagsdriften på en laddning, särskilt inte norr om Dalälven,” konstaterar Magnus Berggren. Utvecklingen går dock snabbt. “Den har gått snabbare på personbilssidan, men nu händer det mycket även vad gäller lätta lastbilar.”

Elis Trucks

Elbilspark konkurrensfördel

Hos Elis söker man också egna lösningar. Vid lastkajen på tvättanläggningen i Veddesta norr om Stockholm installerar man som första företag i Sverige just nu laddning via en skena i marken. På så vis kan bilarna snabbladda medan de lastar om. Bland Elis förare är reaktionerna över elbilarna positiva. Inte minst vad gäller de tre nya, eldrivna lastbilarna:

“De är tysta, smidiga och har bättre acceleration. Chaufförerna är lyriska och vill gärna köra elektriskt,” säger Patrik Nyholm och skrattar.

Att en elbilspark kan vara en konkurrensfördel har också blivit tydligt. Många kunder efterfrågar idag en fossilfri verksamhet: “Nyligen vann vi en upphandling med Stockholms stad, eftersom vi som enda företag kunde leverera inte bara hundra procent fossilfritt, utan även hundra procent eldrift,” berättar Patrik Nyholm.

FAQ

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på Autolease Automails här.

Prenumerera

Globala mål kräver handling

Elis har nyligen beställt nio skåpbilar med längre räckvidd och högre lastkapacitet som precis släppts på marknaden. Till dem som tvekar att ta steget avslutar Patrik;

“Det handlar om att våga. Många känner tveksamhet inför att testa, över tid, obeprövade tekniker och fordon men vi har inte tid att vänta. Vi måste alla ta vårt ansvar och göra de förändringar som krävs för att nå de globala målen.”

Elis Trucks
FAQ

Hitta svaren på dina frågor

Har du en fråga till oss eller om oss? Det finns en stor chans att du hittar svaret här.

Vanliga frågor
2023 © DNB - All rights reserved