Beställning

Kontakta först och främst fordonsansvarig på ditt företag för att stämma av företagets bilpolicy. Din specifika bilpolicy bör även finnas tillgänglig på ert intranät. Fordonsansvarig tillhandahåller en förarinformationsblankett som skall fyllas i så komplett som möjligt. Du som förare inhämtar ett affärsförslag från bilåterförsäljaren som sedan skickas tillsammans med förarinformationen till oss på info@autolease.se. Vi upprättar i vår tur ett leasingavtal alternativt en kalkyl utifrån ditt företags bilpolicy och sänder för påseende till dig eller fordonsansvarige.

Här finner ni en generell Förarinformationsblankett