Körjournal

Som förmånsbilstagare är du skyldig att föra en körjournal enligt gällande skatteregler. De kilometer du noterat i din körjournal registrerar du den för månaden totala kilometer du kört i tjänst respektive privat i vårt rapporteringssystem.