Parkeringsböter

Parkeringsböter

Alla parkeringsböter skall betalas av dig som förare. Om p-boten är felaktig så måste den betalas innan överklagan görs. Kontakta oss efter det att p-boten är betald via mejl info@autolease.se så utfärdar vi en fullmakt som ger dig rätt att överklaga. Om inte p-boten är betald i tid och påminnelsen kommer till oss på Autolease, erlägger vi betalningen omgående. Eventuell påminnelseavgift samt bötesbeloppet kommer vi att debitera din arbetsgivare och en administrationsavgift på 375,00 kr inkl moms debiteras av oss. Skulle det vara så att inbetalningarna görs dubbelt så kommer vi att kreditera p-boten så snart parkeringsbolaget har återbetalat pengarna till oss.

Böter på allmän plats

Om din bil står på allmän plats och det är kommunen som har utfärdat p-boten, kallas det parkeringsanmärkning och överklagas hos din lokala polismyndighet. Att överklaga är kostnadsfritt, men det viktiga är att du betalar parkeringsanmärkningen även om du bestrider den. Du ska kunna bevisa att parkeringsanmärkningen är felaktig, därför är det viktigt att du får med alla bevis och omständigheter när du bestrider till polismyndigheten.

Böter på privat mark

Om din bil står på privat mark, och p-boten är utfärdad av ett privat parkeringsbolag kallas det för kontrollavgift och överklagas hos respektive bolag. Det står på p-boten var du ska vända dig för att överklaga. När det gäller privat mark är det viktigt att inte betala p-boten. Gör du det måste du stämma bolaget i tingsrätten. Betalar du inte och bestrider p-boten är det bolaget som måste stämma dig, och ta eventuella kostnader i tingsrätten.

Källa: Dag Ersson, förundersökningsledare på trafikenheten på polismyndigheten i Stockholm