Service & reparation

Det är du som förare som ansvarar för bilens skötsel, underhåll och vård. I serviceboken som följer med bilen hittar du information och anvisningar om serviceintervall, som alltid ska följas. Service och reparation ska ske hos auktoriserad märkesverkstad och utförd service ska alltid noteras i serviceboken. På nyare bilar kan det vara en elektronisk servicebok som följer med bilen.

Det är Autolease som äger bilen och verkstaden ser detta när dem slår registreringsnumret hos Transportstyrelsen. Samtliga utlägg som är kopplade till driften av din bil som t ex hyrbil, service, underhåll och reparation (drivmedel och parkering ingår inte) ska därför faktureras till Autolease enligt nedan:

Autolease 
Box 3183 
103 63 Stockholm
Orgnr: 516406-0161

Tänk på att bilens reg nr och mätarställning måste anges som referens på fakturan.