Vad ska jag tänka på innan jag beställer en ny bil?

Tänk på att vara ute i god tid, då leveranstiden på bilen kan variera mycket. Ta först och främst kontakt med bilansvarig på ditt företag för att stämma av företagets bilpolicy. Din specifika bilpolicy bör även finnas tillgänglig på ert intranät. Bilpolicyn talar om vad för regler du ska hålla dig till när du väljer bil. Det kan handla om t.ex. val av märke, modell, utrustning, gräns på månadskostnad etc. När du sedan hittat en bil som uppfyller din arbetsgivares bilpolicy kontrollera i bilpolicyn hur beställning av bil går till.