Varför ska jag ha körjournal?

Som förmånsbilstagare är du skyldig att föra en körjournal enligt gällande skatteregler. Du behöver kunna redovisa alla resor ifall din arbetsgivare får en revision. Det finns digitala körjournaler på internet som du enkelt kan ladda ner och använda. 

I början på månaden loggar du sedan in på Mitt Autolease och rapporterar till oss hur många km du körde i tjänst respektive privat månaden innan. Om du inte rapporterar i tid, blir det noterat att du kört allt privat och du blir då förmånsbeskattad för hela månadens tankningar.