Vart/hur anmäler jag en skada på mitt fordon?

Du ska alltid anmäla en skada så snart den har hänt, då anmälningsfristen är snäv hos de flesta försäkringsbolagen (i vissa fall <45 dagar!).

Vid följande skadetyper så ska detta alltid i första hand anmälas till Polisen:

  • parkeringsskador utan fastställd motpart
  • viltolyckor
  • stöld
  • inbrott
  • skadegörelse

Du kan göra anmälan via webformulär eller via telefon. VIKTIGT! Skriv upp diarienumret du får av polisen då det behövs för vidare rapportering till försäkringsbolaget.

Efter polisanmälan anmäls skadan till vår försäkringspartner Trygg Hansa.

Vagnskador/trafikskador ska du anmäla direkt till Trygg Hansa samt ditt vagnskadebolag. Trygg Hansa kan hjälpa dig med vilket vagnskadebolag du ska vända dig till.

Anmälan kan du göra både via deras hemsida eller telefon. Du behöver nu uppge diarienumret du fått av polisen (om det är någon av tidigare nämnda typer av skador) samt beskriva händelsen. Om det gäller vagnskada så kommer Trygg Hansa vidarebefordra detta ärende till rätt försäkringsbolag. Du kan givetvis själv anmäla till båda parter om så hellre önskas.

Glasskador/stenskott kan hanteras direkt av våra samarbetspartners Ryds Bilglas och Carglass utan anmälan. Läs mer om glasskador här.

Om en skada eller olycka uppstår utomlands så vänder du dig i första hand till SOS International och därefter till Trygg Hansa.