Vad är releasing?

Releasing innebär att du privat- eller företagsleasar en bättre begagnad bil istället för att köpa den. Du slipper kontantinsats och behöver inte bekymra dig över bilens andrahandsvärde utan kan lätt byta till en annan bil när din releasingperiod har gått ut.

  

Har jag garanti på bilen?

Alla releasingbilar har genomgått noggranna tester och har bilgaranti som gäller under hela releasingperioden (dock max tills bilen har gått 20 000 mil eller är 10 år gammal).

  

Vad kostar det om man kör mer än angiven körsträcka?

Övermil kostar mellan 5–24 kr/mil inklusive moms. Hur mycket övermilen kostar beror på bilens värde och releasingkostnad. Ett dyrare releasingavtal betyder dyrare övermil jämfört med ett billigare releasingavtal. Kostnaden för övermil framgår alltid på avtalet.

  

Vem betalar parkeringsböter?

Parkeringsböter och alla andra former av böter ska alltid betalas av dig som förare. Om en p-bot är felaktig så måste den betalas innan överklagan görs. Kontakta Autolease efter det att p-boten är betald via releasing@autolease.se så utfärdar de en fullmakt som ger dig rätt att överklaga.

  

Vem betalar trängselskatt?

Trängselskatten betalas av dig som förare. På del 1 av registreringsbeviset finns en behörighetskod som du kan använda för att logga in på Transportstyrelsens hemsida och se antalet betalstationer du passerat under en månad.

  

Kan jag köra bilen utomlands?

Ja, man kan köra bilen utomlands. Om bilen ska användas utanför norden är det viktigt att du är ute i god tid, minst två veckor innan avresa. Du behöver en fullmakt från Autolease (skicka ett mejl till releasing@autolease.se), ett ”Grönt kort” från ditt försäkringsbolag och även del 1 av registreringsbeviset.

Vem får köra bilen?

Bilen ska i huvudsak framföras av dig som releasingtagare med familj och i enlighet med releasingavtalets allmänna villkor. Glöm inte att kontrollera om din försäkring villkorar vilka som får köra bilen.

  

Hur får jag min faktura?

Autolease skickar en faktura till din postadress eller angivna mejladress varje månad.

  

Ingår bilförsäkring?

Som releasingtagare av en begagnad bil ansvarar du själv för att teckna och hålla bilen helförsäkrad under hela releasingperioden, vilket du betalar själv.

  

Hur fungerar det med försäkringar och vagnskadegaranti?

För att täcka eventuella skador ska din releasingbil vara helförsäkrad och det är upp till dig som releasingtagare att säkerställa detta. Om din releasingbil fortfarande täcks av vagnskadegaranti behöver du bara komplettera med en halvförsäkring (delkasko) för bilen under tiden vagnskadegarantin gäller. När vagnskadegarantin gått ut är det viktigt att du tecknar en helförsäkring. Trafikförsäkring ska alltid tecknas.

Vagnskadegarantin gäller för skador på bilen som uppkommit genom en trafikolycka, en singelolycka som dikeskörning eller att du kör på något.

Vagnskadegaranti ingår i bilköpet när du köper en ny bil av en svensk generalagent. För de flesta bilmärken gäller vagnskadegarantin i tre år från den dag bilen registrerades på första ägaren. För att bilen ska vara helförsäkrad måste du som releasingtagare komplettera med en Vagnskadeförsäkring i de fall vagnskadegarantin löper ut under releasingperioden.

  

Vad händer om jag får skador på bilen?

Om du får skador på bilen behöver du åtgärda dessa själv eller med hjälp av ditt försäkringsbolag innan du återlämnar bilen efter releasingperiodens slut. Annars riskerar du att behöva stå för de omkostnader som krävs för oss att åtgärda problemet. Normalt slitage accepteras och du som kund debiteras ej. För information om vad som räknas som normalt slitage, besök Motorbranschens Riksförbunds hemsida mrf.se.