När bör jag byta till vinter- respektive sommardäck?

När du kör personbil, lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton är det krav på vinterdäck under perioden 1 december + 31 mars.
Det är tillåtet att köra med dubbdäck under perioden 1 oktober - 15 april.

Som fordonsägare avråder vi att bilen levereras på sommardäck under denna period. Händer något under perioden och bilen har sommardäck kommer troligtvis ingen försäkring att gälla. Det är polisen som avgör om det råder vinterväglag eller inte.
Det är föraren som har det yttersta ansvaret för att bilen framförs lagligt.