Anders Cederfjord, Autolease eMobility Specialist

Publicera: den 24 mars 2021

Autolease har en tydlig strategi inom  ”the green shift”. Under de senaste åren har vi sett att miljö och kostnad blir allt mer viktig för våra kunder. För några år sedan började vi utveckla vår hemsida för att göra det enkelt att sortera bilar med noll eller låga utsläpp och i slutet av 2020 lanserade vi konceptet Greenlease som ska göra det ännu enklare att välja grönt.  

Nu går vi ännu längre och utser en eMobility Specialist i varje land. Vi vill stärka vår kompetens gentemot kunder och egna anställda, för att kunna ge bästa möjliga råd för en grön omställning. För Sverige är det Anders Cederfjord som tar ansvaret och titeln eMobility specialist. Anders kommer parallellt i sin roll som Risk & Remarketing Analyst bevaka allt som rör grön omställning, trender, marknadsutveckling inom elektrifiering, 2:a generationens elbilar, laddning och rådgivning kring bilpolicy.

I Danmark har vi tagit fram ett analysverktyg med fokus på miljö samt kostnader och verktyget har redan med stor framgång hjälpt kunderna att göra bilparken mer hållbar. Analysverktyget kommer inom kort att presenteras även i Sverige och Norge.

Autolease ska vara rådgivande och hjälpa kunderna i en omställning till en grönare och mer miljövänlig vagnpark.

Det är the smart way för leasing och biladministration.