Anpassad bilpolicy till WLTP

Publicera: den 17 mars 2020

Den 1:a januari i år började fordonsskatten baseras på koldioxidutsläpp enligt WLTP.

Det innebär en kraftigt förhöjd fordonsskatt för fossildrivna bilar där även enskilda tillval som dragkrok, panoramaglastak och liknande leder till ytterligare CO2-utsläpp.

Detta har lett till en kostnadsökning av fordonsskatten med ca 20–25 % vilket bör beaktas i företagets bilpolicy

 

Hur kan man som företag minimera kostnadsökningen?

Det skiljer sig beroende på om policyn baseras på inköpspris (prisbasbelopp) eller TCO (månadskostnad).

Prisbasbelopp är inte kopplat till vad fordonsskatten för en bil kostar vilket innebär att man bör bestämma ett tak för CO2-utsläpp för att på så sätt även få ett tak på kostnaden för fordonsskatt.

 

Vilken gräns för Co2-utsläpp ska man sätta?

Har man sedan tidigare ett maximalt CO2 baserat på NEDC-korr (den beräknade räckvidden) är det lämpligt att låta det värdet vara kvar för att på så sätt styra mot bilar med lägre utsläpp. Av såväl miljö- som kostnadsskäl.

Även om man inte redan satt en gräns kan NEDC-korr fortfarande vara en bra utgångspunkt av samma skäl.

TCO som gräns gör det enklare då företagets kostnad för bilen inte blir högre om föraren väljer en bil med högre utsläpp, eftersom fordonsskatten är en del av den maximala månadskostnaden.

Oavsett vilken modell man tillämpar i policyn är det viktigt att komma ihåg att fordonsskatten är en del av förmånsvärdet. Det innebär att högre fordonsskatt ger föraren ett högre förmånsvärde och därigenom även högre sociala kostnader för företaget.

 

Möjlighet att beställa laddbara bilar med laddbox hemma

Det bör oberoende av om man har prisbasbelopp eller TCO som gräns alltid finnas möjlighet för förarna att kunna välja laddbara bilar.

Elbilar och Plug-In hybrider är dyrare i inköpspris men många gånger inte dyrare för företaget i totalkostnad, se därför till att gränserna i policyn sätts så att dessa är valbara.

 

Utbudet av laddbara bilar ökar oerhört snabbt vilket även infrastrukturen för publik laddning gör.

Arbetsplatsladdning blir allt vanligare och som privatperson kan man ansöka om och få bidrag från naturvårdsverket med 50 % (max 10 000 kr) av kostnaden för att installera en laddbox hemma.

Detta är även något vi på Autolease kan hjälpa till med, då vi i samarbete med Bee kan erbjuda en färdig lösning för hemmaladdning.

 

Är laddbara bilar alltid bästa valet?

En vanlig fråga är om en elbil eller laddhybrid är det bästa valet för alla.

Vill man ha en ren elbil rekommenderar vi att man klarar hela eller merparten av sin körning utan att behöva stanna och stödladda under arbetstid.

När det gäller laddhybrid så drivs merparten av dessa på marknaden på el i kombination med bensin vilket lämpar sig bäst för förare som kör upp till ca 3 000 mil per år. Det finns även ett par dieselalternativ för de som kör längre än så, där även en ren dieselbil fortsatt bör erbjudas som alternativ.

 

Vad kan Autolease göra?

Vi hjälper er gärna med bilpolicyfrågor och i övergången från inköspris till TCO - Varmt välkommen att kontakta oss på Autolease.