DI Stora Mobilitetsdagen 2019

Publicera: den 19 december 2019

Det råder inga tvivel om att framtiden är elektrisk! Det klimatfokus som finns för att minska CO2-utsläppen var väldigt tydligt under dagen. Allt från Kvdbils initiativ att angripa det växande bilberget, uppvisningen av Voi’s urbana transportlösning med elsparkscyklar, till Northvolt som gav oss en inblick i deras enorma satsning på nya batterifabriker. Riktigt kul att se en ny Svensk industrisatsning! Omställningen från fossilt drivna transportmedel till mer CO2-vänliga alternativ pågår för fullt och är i princip oåterkallelig. Med mina över elva år hos en av Sveriges största bilimportörer vet jag hur stor produktionsapparat som står i omställning, och utifrån ett bilproduktionsperspektiv går det fort.

Omställningen från fossila drivmedel är inte det enda som påverkar fordonsbranschen. Ett annat område med tydligt fokus under dagen var självkörande fordon och delningstjänster. En av komponenterna till minskad miljöpåverkan, och inte minst minskad trängsel, är att öka användandet av våra fordon. Genom självkörande, elektrifierade fordonsplattformar med olika tilläggsmoduler skulle till exempel person- och varutransport kunna dela på samma fordon. Personligen tycker jag att det är lite svårt att se hur visionerna skall genomföras i praktiken och att det ligger väldigt långt fram i tiden innan vi har sådana lösningar på plats. Något som däremot ligger närmare i tiden är det ändrade sättet att äga bilar. De senaste åren har leasing av bilar bara ökat och i ytterligheten av det ligger Lynk & co som inom kort kommer att introducera koncept att prenumerera på en bil. Lynk & co har verkligen utmanat bilindustrin med sitt koncept så det skall bli mycket spännande att följa deras utveckling även på den Europeiska och Svenska marknaden framöver.

Vi på Autolease vill passa på att tacka våra kunder och partners som var med under dagen! På Autolease arbetar vi med att uppmuntra och möjliggöra övergången till ny teknik och vi kan idag se en orderstock som till hela 55% består av laddbara bilar med ett snitt-utsläpp på 75 gram CO2 per kilometer, dvs en bra bit under EU-målet för 2021. För att uppmuntra till utvecklingen av ny teknik och ett CO2-neutralt leverne har vi för vårt och våra gästers resande till konferensen valt att klimatkompensera på ett något okonventionellt sätt. Autolease har genom Climeworks bidragit till att omvandla 1 ton koldioxid till sten! Climeworks är ett företag som rensar CO2 direkt ur luften med hjälp av teknologin Direct Air Capture (DAC), en teknik som än så länge är i sin linda men som kanske kan bli en av lösningarna för att minska de ökande CO2-halterna. För att uppmuntra testerna av denna nya teknik har vi därför valt att köpa uppsamlingen av ett ton koldioxid.

#storamobilitetsdagen #carbondioxideremoval #nyteknik #autolease

 

God Jul & Gott Nytt År!

Matthias Huss Senior Distribution Sales Manager