eCarExpo i Göteborg

Nordens största elbilsmässa ägde rum i Göteborg 30 nov- 2 dec.

 

Givetvis var Autolease på plats och trendspanade. Ett tydligt tecken är att utvecklingen går väldigt fort, inte bara inom bilindustrin utan generellt inom mobilitet. Mässan visade upp allt från cyklar, skotrar, motorcyklar, båtar (motorer), laddboxar, bilar mm. Allt med el som den gemensamma nämnaren. 

 

Antalet utställare växer för tredje året i rad och trenden är tydlig, marknaden efterfrågar ny teknik och mobilitet på ett annat sätt än tidigare och allt fler har redan köpt sin sista bil som drivs med fossil energi.

 

Vad är det då som driver utvecklingen?

  • Statliga subventioner?
  • Oron över den globala uppvärmningen?
  • Eller är det något annat?

 

Frågeställningarna är många och svaren är inte alltid enkla, men vi tror att egen plånbok ofta styr förarens val av en leasingbil och då tänker vi främst på vilket förmånsvärde bilen har och hur mycket den kostar att ”tanka”. Bilar med ny teknik har generellt ett lägre förmånsvärde och kostnaden att ”tanka” per mil är betydligt lägre än jämförbar fossil bil. Sammantaget blir bilvalet mer attraktivt för leasingbilsföraren.

 

När det gäller företagets inköpspolicy är det viktigt att väga in alla kostnadskomponenter bilvalet genererar, inte endast fokusera på bilens inköpspris efter rabatt som har varit mycket vanligt. Med det nya skatteutjämningssystemet Bonus Malus påverkar den höjda fordonsskatten företaget och ökar även förmånsvärdet för fossilt drivna bilar (Malus). I värsta fall så diskvalificeras klimatbonusbilar (Bonus) då subventionen utbetalas tidigast efter 6 månader från leverans och inte vid inköpstillfället/inköpspris efter rabatt. En rekommendation är att använda ”TCO” Total Cost of Ownership för att styra en inköpspolicy som beräknar alla kostnader och inkluderar subventionen från dag Ett vid val av ny teknik.

 

Med alla el-(bils)modeller som redan finns och som kommer framöver tror vi att oavsett vilket behov föraren/företaget har kommer det att finnas elektrifierade alternativ för alla. Alla vi träffade på mässan var överens om att subventioner för att stimulera en övergång till ny teknik är bra, men kvarstår subventionerna över tid och finns det en risk att bilarna exporteras ur landet efter att klimatbonusen är utbetald är två av de farhågor som uttrycktes.

 

En annan förekommande fråga handlade om långa leveranstider på ny teknik pga. exempelvis batteritillgång. Sammanfattningsvis var mässan väldigt givande, men behöver all mobilitet vara elektrifierad undrar vi? Vad händer med folkhälsan, är det inte bättre att cykla kortare sträckor och borde inte detta också i så fall subventioneras?

 

Vill du veta mera? Gå gärna in och läs mer på ecarexpo.se 

 

Vi följer utvecklingen framöver och du hittar oss på Linkedin, Facebook och på autolease.se