Information från Circle K gällande Splitkort

Publicera: den 7 oktober 2019

VÅRA MILJÖVÄNLIGARE ALTERNATIV ÄR KOSTNADSFRIA!

Som ett steg i vårt miljö och hållbarhetsarbete kommer vi, i oktober, att införa en fakturaavgift om 35kr på våra pappersfakturor (detta gäller även makulerade pappersfakturor pga autogiro). Vill du fortsätta att ha en avgiftsfri faktura kan du läsa mer om dina valmöjligheter nedan.

  1. PDF-faktura

Kostnad för faktura: O kr

Att ansluta sig till PDF-faktura är enkelt! Allt vi behöver är färetagets kontaktuppgifter samt e-mailadress till fakturamottagaren. Du hittar formuläret for detta på circlek.se/kundservice

Fördelar

  • Faktura via e-post hjälper oss att minska miljöpåverkan i samband med distribution av fakturor.
  • Faktura via e-post effektiviserar din fakturahantering.
  • Faktura via e-post levereras direkt efter framställande.

  1. Autogiro med PDF-faktura

Kostnad för faktura: O kr

Anslut dig till Autogiro genom ett medgivande elektroniskt via din internetbank. PDF-faktura ansluter du dig till enligt ovan.

Fördelar

  • Betalas automatiskt på rätt dag
  • Passar utmärkt for återkommande fakturor.
  • Enkelt & bekvämt

Vill du veta mer om de olika betalningsalternativen eller har frågor kring den nya fakturaavgiften kan du kontakta oss på 08 - 429 63 00

Hälsningar, Circle K