Intervju med Berendsen

Publicera: den 12 november 2019

På vår anläggning i Arlöv utanför Malmö, tvättar och distribuerar vi framförallt entrémattor. Varje dag kör våra 22 lätta last- eller skåpbilar ut till någon av våra 7 500 olika leveransadresser. Våra kunder är allt från den lilla kiosken till stora industriföretag. Vi har även upphandlingsavtal med många kommuner, genom vilka vi levererar till bland annat skolor, förskolor och äldreomsorg.

De senaste åren har vi i upphandlingarna sett en tydlig utveckling när det gäller krav på typ av drivmedel vid leveranser. Det kan till exempel handla om HVO-diesel eller, som i en av våra kommunupphandlingar där man har som krav 100 % fossilfritt drivmedel. Detta ser vi som en positiv utveckling som stämmer väl överens med vårt eget hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra kunder kan och vill vi vara med och driva arbetet mot att minska vår gemensamma klimatpåverkan.

Som fossilfritt drivmedel har vi de senaste åren använt oss av gas. Ungefär samtidigt som det var dags att byta ut de gasdrivna fordonen lanserade Volkswagen sin eldrivna e-Crafter. Här såg vi en möjlighet att som marknadsledande aktör kunna vara med och utvärdera den här typen av fordon i vår verksamhet. Vi har idag två e-Crafters som levererar till en av våra kommunkunder. Tanken är att utöka med fler fordon av samma typ under 2020.

Utmaningarna med de eldrivna skåpbilarna idag är framförallt två: Räckvidd och lastvikt. Innan man köper in den här typen av fordon måste man räkna på det geografiska området som man ska köra i. För Berendsens del är räckvidden inget problem och vi kör aldrig slut på batteriet. Lastvikten är relativt lik den hos de gasdrivna fordonen. Med andra ord fungerar denna typ av fordon bra för oss i området där de används.

Man ska även beakta laddtiden. Batteriets storlek är ca 37 kWh. Om batteriet är helt slut så tar det ca 10 timmar att ladda fullt (beräknat på en laddbox, effekt 3,7 kWh,) Eftersom våra fordon rullar mellan 07.00–16.00 så finns det gott om tid att ladda mellan passen. Under stundande vinterperiod ska det bli spännande att utvärdera om vi kommer märka någon skillnad i laddtid, detta då laddkapaciteten kan påverkas negativt av låga temperaturer.

Fler fordonstillverkare har också börjat tillverka liknande modeller och utvecklingen kommer alldeles säkert att accelerera de nästkommande åren. Ökade krav på räckvidd kommer förmodligen att leda till större batterier med högre kapacitet. Frågan är om även lastvikten kommer påverkas.

 

Det du behöver – varje dag

Berendsen Textil Service levererar komplett hyr- och tvättservice av textilier till alla typer av verksamheter. Vi erbjuder allt från arbetskläder till kockkläder, torkdukar, entrémattor, moppar, bädd- och badlinnen samt hygienutrustning till offentliga toaletter.

Inom våra affärsområden – Arbetskläder, Hotell & Restaurang, Hygien, Mattor, Renrum, Vård & Omsorg samt Torktrasor – arbetar vi med tusentals organisationer och verksamheter runt om i hela Europa.

Berendsen i korthet

Berendsen ingår i Elis SA, en internationell verksamhet med textilier, hygientillbehör och facility service som är ledande i majoriteten av de 28 länderna i Europa och Latinamerika där de är verksamma. Företaget är listat på Euronext Paris