Ny körcykel – Skillnader mellan NEDC och WLTP

Publicera: den 4 september 2018

Från den 1:a september 2018 införs en ny körcykel för alla bilar som säljs i EU. Den nya körcykeln heter WLTP. Den skiljer sig ganska mycket från den körcykel som gällt hittills, NEDC. Anledningen till att man inför en ny körcykel är att den bättre skall spegla nutidens körmönster och infrastruktur.

 Den nya körcykeln skall ge en förbrukning som mer överensstämmer med verkligheten. Förbrukningen, eller rättare sagt CO2 utsläppen, ligger till grund för fordonsskatten. Med WLTP kommer förbrukningssiffrorna stiga relativt mycket gentemot den gamla körcykeln, NEDC.

 För att krångla till detta lite, så kommer en tredje ”körcykel” att införas och den heter NEDC-korr. Det är ingen egen körcykel utan en omräkning av WLTP och ska motsvara NEDC värdet. NEDC-korr värdet kommer var det som används i Sverige fram till 2020-01-01 när WLTP inför fullt ut. Men vad är det egentligen som skiljer de båda körcyklerna åt?

Skillnader mellan NEDC och WLTP

Vill du veta mer? Läs mer på: 

Största omställningen på drygt 20 år

wltpfacts.eu