Ökad andel miljöbilar

Publicera: den 11 september 2020

Miljömedvetenheten har de senaste åren ökat hos våra kunder vilket visar sig att fler och fler väljer miljöbilar och detta avspeglar sig i vår orderportfölj.

För närvarande är andelen laddbara transportbilar i orders 14% och för personbilar har vi en all time high på 75% laddbara bilar (fördelning 6% elbilar och 94% laddhybrider).

Top 5 varumärken bland dessa laddbara personbilar är:

  1. Volvo 32%
  2. BMW 18%
  3. Volkswagen 13%
  4. Mercedes 13%
  5. Skoda 6%

Bland rena elbilar är Tesla det just nu starkaste varumärket med 24% marknadsandel i vår orderportfölj.