Tre viktiga trender inom företagsleasing: Är ni redo för framtiden?

Publicera: den 12 juni 2023

Det händer en del inom branschen för företagsleasing just nu. Den gröna omställningen och digitaliseringen är i full gång och ALD Automotive har köpt upp konkurrenten LeasePlan. Detta innebär nya utmaningar och möjligheter för landets biladministratörer. Få en snabb överblick över de viktigaste trenderna och se hur du kan dra mesta möjliga nytta av möjligheterna.

Om du googlar ”företagsleasing bil” eller ”leasing förmånsbil” får du upp en mängd olika alternativ. Nya aktörer kommer ständigt in på marknaden och välkända leverantörer som ALD Automotive och LeasePlan slås samman.

Så vad ska du välja som biladministratör?

En stor aktör som ALD Automotive/Leaseplan – eller kanske en lokal leverantör? Vilka delar av leasingavtalet bör du vara särskilt uppmärksam på? Och vad innebär digitaliseringen och den gröna omställningen för ditt val av företagsleasing?

Det kan du läsa om här. Dessutom ger vi dig även en inblick i vad du kan uppnå med ett leasingavtal hos Autolease.

Företagsleasingen blir allt grönare

Vi börjar med att titta på dagens stora ämne – den gröna omställningen, som ställer nya krav på företagsleasing och skapar nya möjligheter för biladministratörer.

De senaste åren har allt fler av landets vagnparker blivit eldrivna och framför allt de stora aktörerna, som LeasePlan och ALD, erbjuder nu eldrivna alternativ. Vi på Autolease har varit med redan från början. Vi ägs av DNB Norge och faktiskt det företag som har störst erfarenhet av att hjälpa kunder med omställningen av deras biladministration.

Nu när den gröna omställningen har fått högsta prioritet har fokus på vagnparken ökat markant hos de flesta företag. Företagsbilarna har nämligen ofta stor potential att minska företagets koldioxidavtryck. Detta ställer också nya krav på landets biladministratörer, som måste bidra med nya lösningar och spela en mer strategisk roll i sina organisationer.

De nya digitala möjligheterna inom företagsleasing bidrar också till denna utveckling.

Nya digitala möjligheter med företagsleasing

Digitaliseringen av företagsleasing innebär först och främst att mycket av det manuella administrativa arbetet automatiseras. Samtidigt ökar mängden data om körmönster och klimatavtryck avsevärt. Dessa uppgifter blir gradvis alltmer efterfrågade av företagsledare.

Därmed kommer biladministratörernas jobb att förändras och gå från att utgöra en operativ roll till en strategisk roll. Det blir allt viktigare att kunna analysera stora datamängder och hitta nya klimatvänliga och kostnadseffektiva lösningar.

Även om det finns stora internationella företag som ALD och LeasePlan på marknaden är det Autolease som erbjuder Skandinaviens mest avancerade digitala företagsleasing. Vi har erbjudit digitalt driven leasing av förmånsbilar från dag ett och var först med att erbjuda konfiguration och beställning online.

Hos oss får du helt enkelt företagsleasing med en rad tillval för att förenkla din vardag, hålla koll på era utgifter och underlätta den gröna omställningen. Vi gör det också lättare för er att följa företagets bilpolicy och uppnå både kostnads- och miljömål.

Sammanslagningen av ALD och LeasePlan är årets stora nyhet

Årets stora händelse på den kommersiella leasingmarknaden är sammanslagningen av LeasePlan med ALD Automotive. Både LeasePlan och ALD finns tills vidare kvar som varumärken, och det sammanslagna ALD LeasePlan blir en betydande aktör i Norden.

Sammanslagningen är en del av en större trend, där marknaden för företagsleasing gradvis har blivit mer konsoliderad.

Det finns dock fortfarande många lokala aktörer som erbjuder leasing av förmånsbilar. Lokala leverantörer har ofta bättre lokalkännedom och närvaro. Däremot erbjuder de ofta färre digitala alternativ än de stora internationella leverantörerna av företagsleasing.

På Autolease får du det bästa av två världar. Som en del av Norges största bank, DNB, kan vi garantera finansiell trygghet. Vi är 100 % förankrade i Norge, Danmark och Sverige och erbjuder en komplett lösning för företagsleasing med de mest avancerade lösningarna på marknaden.

Se vad ni kan uppnå med smartare företagsleasing

Oavsett om ni är nya inom företagsleasing eller redan har ett avtal med ALD, LeasePlan eller någon annan kan vi ofta hjälpa er att effektivisera er leasing. Ring oss på +46 8 473 46 80 och prata med en av våra erfarna rådgivare.

Du kan också göra en kostnadsfri FleetCheck. Här kan du testa om det finns ett bättre, billigare och effektivare alternativ till ert nuvarande leasingavtal för förmånsbilar.

Gör en FleetCheck på 1 minut