För en grönare framtid

Som leasingleverantör har vi möjlighet att främja hållbar utveckling som sträcker sig långt utöver vår egen verksamhet. Tillsammans kan vi driva på den gröna omställningen.

Accelerera den gröna omställningen med Greenlease

Som kund hos Autolease kan du ta dina gröna ambitioner från tanke till handling och uppnå dina miljömål. Med Greenlease erbjuder vi en heltäckande lösning som hjälper dig att skapa en mer hållbar vagnpark.

Våra digitala verktyg säkerställer bättre överblick, planering och rapportering och gör det enklare för dig att nå dina mål och dokumentera dina resultat.

FAQ

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på Autolease Automails här.

Prenumerera

Varje kilometer räknas

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. På Autolease gör vi vad vi kan för att minska vår påverkan på planeten och för att skapa de bästa förutsättningarna för grönare leasing.

Vi ger våra kunder råd och ställer krav på våra leverantörer för att säkerställa att de lever upp till samma höga miljöstandarder som oss.

Vi investerar i grönare alternativ för att främja en mer hållbar utveckling i vår bransch.

Vi rapporterar regelbundet om våra resultat på vägen mot en grön omställning och är öppna med våra interna processer och policyer.

FN:s hållbarhetsmål och vårt arbete

Vi på Autolease ser FN:s hållbarhetsmål som inspiration för vårt eget hållbarhetsarbete. Samtidigt använder vi målen som utgångspunkt i dialogen med kunder som vill ha en mer hållbar vagnpark.

Som en del av DNB arbetar vi för att uppnå alla FN:s 17 mål för hållbarhet. Samtidigt har vi identifierat tre specifika mål som är särskilt relevanta för oss:

Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

DNB:s mål för hållbarhet

DNB finansierar den gröna omställningen och hållbart värdeskapande

DNB stöder mångfald och inkludering

DNB bekämpar ekonomisk brottslighet och bidrar till en säker digital ekonomi

FAQ

Hitta svaren på dina frågor

Har du en fråga till oss eller om oss? Det finns en stor chans att du hittar svaret här.

Vanliga frågor
2023 © DNB - All rights reserved