Sommarens trafikpåverkande vägarbeten 2017


Under sommaren är det inte bara högsäsong för semesterresor med bilen, utan också för vägarbeten. Att arbeten genomförs under sommaren beror på flera anledningar, dels är det mest lämpligt vädermässigt, dels är arbetspendling och yrkestrafik inte lika intensiv som under resten av året. Men eftersom arbetena måste samsas med semestertrafiken har du som förare en viktig roll. Källa:Trafikverket.se


LÄS MER


 

Ett bonus–malus-system för nya bilar

Regeringen växlar upp klimatarbetet ytterligare. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren. Källa: Regeringen.se
Läs mer


 

Ändrad beräkning av bilförmån

Förslaget innebär att fordonsskatt inte ska ingå i den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet utan tillkomma som ytterligare en post. Det föreslås också att förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet. Källa: Regeringen.se


Läs mer