Har ni en bilpolicy som är anpassad till kommande förändringar?

 

Under 2018 sker de största skatteförändringar för tjänstebilar på 20 år.

Fr.o.m. 2018-01-01 är trängselskatten utlyft ur bilens fasta förmånsvärde och fr.o.m 2018-07-01 träder bonus/malus i kraft vilket innebär höjt stöd (bonus) vid inköp av laddhybrid, biogas och elbil men också höjd fordonsskatt (malus) för fordon med fossila förbränningsmotorer. Införandet av bonus/malus genererar också högre förmånsvärden.

 
Läs mer


 

Regeringen ger besked om miljözoner

Luftföroreningar orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Inte minst barns hälsa påverkas negativt. Den absolut dominerande källan till kväveoxider i stadsmiljö är biltrafiken. Kommuner ges därför ett kraftfullt verktyg för att komma till rätta med luftföroreningarna Kommunerna avgör själva om och var miljözoner bör tillämpas.

Regeringen kommer ge kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från 1 januari 2020.

Läs mer


 

Har du rätt till reseavdrag?

Ny tjänst räknar ut om du har rätt till reseavdrag.

Närmare en miljon personer gör varje år avdrag för resor i sin deklaration. Men ungefär hälften bedöms göra helt eller delvis fel med avdraget. Och det kan även finnas de som har rätt till avdrag men aldrig gjort det. Därför har Skatteverket tagit fram en ny beräkningshjälp där det enkelt går att räkna ut om man har rätt till avdraget och i så fall hur mycket.

 

Eftersom reseavdraget är det vanligaste egna avdraget är det också ett område som Skatteverket har ögonen på i kontrollen.

Källa: Skatteverket.se


Läs mer


 

Ladda-hemma-stödet blir verklighet

För att öka takten i elektrifieringen av bilparken inför nu ett särskilt ladda-hemma-stöd. De som installerar en laddpunkt kan få ett stöd som motsvarar uppemot 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el. Man kan dock få högst 10 000 kronor per fastighet

 

Läs mer


Trängselskatt 1 januari 2018 - För körjournal!

2018 kommer trängselskatten, väg-, bro och färjeavgift inte längre ingå i förmånsvärdet. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning. Autolease tillhandahåller Skatteverkets beräkningsmodell som de kallar för Proportioneringsregeln.
Läs mer

 


Händerna på ratten – inte på mobilen

Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.

Källa:Regeringen.se
Läs mer


Ett bonus–malus-system för nya bilar

Regeringen växlar upp klimatarbetet ytterligare. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren. Källa: Regeringen.se
Läs mer


Ändrad beräkning av bilförmån

Förslaget innebär att fordonsskatt inte ska ingå i den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet utan tillkomma som ytterligare en post. Det föreslås också att förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet. Källa: Regeringen.se


Läs mer