Ladda-hemma-stödet blir verklighet

För att öka takten i elektrifieringen av bilparken inför nu ett särskilt ladda-hemma-stöd. De som installerar en laddpunkt kan få ett stöd som motsvarar uppemot 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el. Man kan dock få högst 10 000 kronor per fastighet

 

Läs mer


Trängselskatt 1 januari 2018 - För körjournal!

2018 kommer trängselskatten, väg-, bro och färjeavgift inte längre ingå i förmånsvärdet. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning. Autolease tillhandahåller Skatteverkets beräkningsmodell som de kallar för Proportioneringsregeln.
Läs mer

 


Händerna på ratten – inte på mobilen

Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.

Källa:Regeringen.se
Läs mer


Ett bonus–malus-system för nya bilar

Regeringen växlar upp klimatarbetet ytterligare. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren. Källa: Regeringen.se
Läs mer


Ändrad beräkning av bilförmån

Förslaget innebär att fordonsskatt inte ska ingå i den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet utan tillkomma som ytterligare en post. Det föreslås också att förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet. Källa: Regeringen.se


Läs mer